Monthly Archives: August 2014

En undran och ett tips till pedagogen


Varför lär ni inte lärarstudenterna att skapa en kurs? Ladda ned styrdokument, skapa struktur/matris, skapa uppgifter/övningar, skapa olika prov olika former av kunskapskontroll. Planera in olika moment i ett läsår. Varför inte också lära ut/resonera kring hur man skall tänka … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Saknar praktisk utbildning hos lärarstudenten


Märkligt ändå att man inte lär lärarstudenter de elementära och viktigaste färdigheterna – retorik. Alla som leder, tränar och kommunicerar med andra behöver känna till retorikens grunder. Speciellt Hur man använder ethos.

Posted in Uncategorized | Leave a comment